Badania elektrofizjologiczne – PhNR

W naszym gabinecie okulistycznym w Bytomiu dysponujemy urządzeniem do badań elektrofizjologicznych wzroku, które służą do oceny funkcji siatkówki, nerwów wzrokowych i drogi wzrokowej. Są elementem diagnostyki okulistycznej i polegają na zarejestrowaniu sygnału bioelektrycznego, który powstaje w fotoreceptorach podczas stymulacji bodźcem świetlnym.

Badanie PhNR umożliwia wykrycie zaburzeń funkcjonowania komórek zwojowych siatkówki na bardzo wczesnym etapie. Dedykowane jest pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznaną jaskrą. Podczas badania do oka przykładany jest aparat emitujący 100 błysków światła. Pacjent skupia wzrok na niebieskim punkcie i mruga swobodnie. Badanie trwa do 10 minut.

Okulista Bytom rejestracja

Telefoniczna +48 577 044 204

GlaucoMed Gabinet Okulistyczny