Badanie histopatologiczne zmian powiek

Badanie histopatologiczne wykonywane jest po to by wykryć i określić zmiany chorobowe w podejrzanie wyglądających tkankach. Najczęściej zlecane jest celem wykluczenia zmian nowotworowych. Badanie histopatologiczne nie tylko pozwala na rozpoznanie typu nowotworu, ale także na podstawie wyniku podejmowane jest ewentualne dalsze leczenie.

Zmiany powiek

Niektóre zmiany powiek także wymagają badania histopatologicznego. Takie zmiany usuwa się chirurgicznie przy pomocy skalpela z odpowiednim marginesem tkankowym. Materiał jest zabezpieczany w przeznaczonym do tego pojemniku z formaliną i przewożony przez nas do laboratorium.

Zmiany w obrębie powiek, które mogą wymagać badania histopatologicznego to:

  • włókniaki,
  • znamiona,
  • przewlekłe gradówki.

Jeśli niepokoi Cię jakaś zmiana, to zapraszamy na wizytę okulistyczną, na której lekarz określi dalsze postępowanie.

GlaucoMed Gabinet Okulistyczny i Salon Optyczny

Ul. Moniuszki 20, lok. 209

41-902 Bytom

Rejestracja telefoniczna: 577 044 204

GlaucoMed Gabinet Okulistyczny